Cách theo dõi tiền điện từng phòng, từng căn hộ để điều chỉnh hợp lý trên Airbnb

Nếu bạn quản lý nhiều căn hộ hoặc nhiều phòng khác nhau nhưng không biết vị trí nào có lỗi hoặc phát sinh tiền điện cao. Để chúng ta có thể điều chỉnh sữa chữa báo khách sớm.

Các bạn tải app: Epoint EVN – Theo dõi điện

 

 

Ngoài ra, các bạn có bằng chứng để report khách lấy lại tiền nếu cần.