Cách tách Listing ra nhiều ngân hàng khách nhau trên Airbnb

MÌnh thấy Airbnb ra tính năng này rất hay và thuận tiện cho các Host quản lý nhiều litsing trên nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau. Dễ quản lý trong việc Litsing nhiều căn của nhiều Host khác nhau.

Các bạn vào tài khoản sau đó chọn Thanh toán và chi trả, chọn chi trả

Chọn Thêm quy tắc phân bổ thanh toán