10 Cải tiến quan trọng cho chủ nhà trên Airbnb 2022

  1. Cải tiến AirCover: Chúng tôi tăng mức bảo vệ ngôi nhà của bạn từ 1 triệu USD lên 3 triệu USD
  2. Xác minh danh tính của khách hàng tốt hơn để bảo vệ chủ nhà khi đặt phòng trên Airbnb
  3. Xây dựng công nghệ sàng lọc khi đặt phòng: Hiện đang ra mắt ở Mỹ và Canada
  4. Cách xử lý vấn đề dễ dàng hơn trên AirCover
  5. Quy chuẩn chung dàng cho khách đặt phòng
  6. Bổ sung chi tiết trong đánh giá của khách
  7. Xóa danh sách đánh giá không công bằng và trả đũa
  8. Chi trả nhanh hơn: Hiện đang có ở Mỹ
  9. Bạn sẽ thấy nhà của bạn nằm ở danh mục nào
  10. Đưa thêm các danh mục chi tiết về danh sách ưa chuộng, hỗ trợ xe lăn

Bạn có thể xem video chi tiết:airbnb.com.vn/resources/hosting-homes/g/introducing-10-major-upgrades-for-hosts-9